Mobilnie, Trójmiasto i okolice
+48796885031
ametlinskyi@gmail.com

Rola rehabilitacji w PANDEMII COVID 19

covid 19 rehabilitacja anatolii masażysta

Od 4 maja rząd polski przywrócił w dobie pandemii COVID 19 możliwość rehabilitacji leczniczej. Krajowa rada Fizjoterapeutów opublikowała wytyczne jakie muszą spełniać rehabilitanci i ich pacjenci. O becnych czasasach fizjoterapia stanęła przed dużym wyzwaniem i zarazem ryzykiej jakie niesie za sobą wirus COVID 19. W tym miejscu należy podkreślić, że salony masażu nie zostały zwolnione spod obostrzeń i nadal pozostają zamknięte.

Pandemia trwa nadal, a jej skutki widoczne będą jeszcze przez wiele miesięcy. Większość chorych pacjentów jest w podeszłym wieku, często leżą unieruchomieni w łóżkach hospitalizowani. Duża część podlega również kwarantannie czekając na wyniki testów.
Sytuacja ta powoduje, że relatywnie szybko dochodzi do zaników mięśniowych, odleżyn, problemów płucnych i połykania.  W konsekwencji pogarsza się dramatycznie stan pacjentów. Szczególnie można zauważyć to u osób krytycznie chorych, których objawy te nasilają się jeszcze bardziej.

W Polsce co roku około 10 mln osób korzysta z pomocy fizjoterapeutów. Dzięki rehabilitacji szybciej wracają do zdrowia, poprawiają komfort i jakość funkcjonowania, a przez to są znacznie bardziej aktywni.
Rolą fizjoterapeuty jest właśnie podnieść poziom i standard zdrowia pacjenta. Każdy pacjent powinien mieć szansę na przeżycie oraz podniesienie jakości swojego życia. U pacjentów, którzy siedzą lub leżą przez dłuższy czas wymagane są dodatkowe interwencje terapeutyczne wraz z fizjoterapią oddechową. Konieczne są ćwiczenia rozciągające i wzmacniające, aby uniemożliwić pacjentom uzyskanie sztywności stawów i osłabienia mięśni, co opóźniłoby ich powrót do zdrowia.  Pacjenci często rozpoczynają program rehabilitacji, potrzebując pomocy w najbardziej podstawowych czynnościach terapeutycznych, takich jak na przykład możliwość by usiąść na kilka minut lub próbować wstać i wykonać kilka kroków przy wsparciu. Celem jest przywrócenie pacjentom ich poprzedniego poziomu funkcji i zdolności do ponownej niezależności. Proces ten może potrwać nawet miesiące, w zależności od stanu zdrowia konkretnego pacjenta.

Wybrane wytyczne dla fizjoterapeutów w okresie pandemii.

Fizjoterapeuci mogą prowadzić terapię w określonych wypadkach:

  • w sytuacji, kiedy zaprzestanie rehabilitacji groziłoby poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta
  • świadczenia udzielane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności
  • świadczenia udzielane są w ramach kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej
    WAŻNE! Oceny stanu pacjenta dokonuje fizjoterapeuta, który jest samodzielnym profesjonalistą medycznym.

Rekomendacje Krajowej Izby Fizjoterapeutów:

Praca z pacjentem wymaga przestrzegania kilku zasad:

  1. Na początku należy bezwzględnie przeprowadzić z pacjentem ankietę kwalifikacyjną epidemiologiczną.
  2. Umawiać pacjentów na wyznaczone godziny i minimalizować możliwość spotkań pacjentów w częściach wspólnych.
  3. Zachować środki ostrożności zawarte w rekomendacjach (wyszczególnionych powyżej).

U osób chorych, długi okres bez ruchu, czy brak właściwej aktywności, może spowodować nieodwracalne, destrukcyjne zmiany.  Zaniki mięśniowe, spadek wydolności ogólnej i mięśniowej, ogólne osłabienie, narażenie na wzrost powikłań zakrzepowo-zatorowych to tylko niewielka część negatywnych skutków zaprzestania fizjoterapii. Najgroźniejsze są one dla osób z chorobami przewlekłymi i starszych. Dla nich każdy dzień zwłoki powoduje poważny uszczerbek na zdrowiu lub jest zagrożeniem dla życia. Bez właściwej opieki fizjoterapeutycznej tym osobom grozi poważne pogorszenie stanu zdrowia.
Dlatego, tak ważną rolę odgrywają zabiegi rehabilitacyjne w okresie pandemii COVID 19.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień dotyczących niniejszego artykułu jak również usług rehabilitacyjnych możesz uzyskać kontaktując się ze mną bezpośrednio.

Call Now ButtonZadzwoń